Často kladené otázky

Naše služby poskytujeme v plnej súčinnosti s autorizovanými servismi a sú súčasťou balíka starostlivosti o klientov servisov. Náklady na výjazd znáša servis.

Pre klientov prevádzkujeme pohotovostnú službu na tel. čísle 18020. Výzvu na pomoc nám klient dokáže zaslať aj pomocou mobilnej aplikácie CityZONE (Android, iOS), ktorá dokáže presne lokalizovať miesto nehody a uľahčiť výjazd.

Asistenciu pri nehode vykonávame pre našich klientov bezplatne. Priamo na mieste nehody vás odbremeníme od všetkých starostí spojených s riešením poistnej udalosti a opravou auta.

Správa škodových udalostí na vozidlách je bezplatná. Na opravu škodových udalostí používame výhradne kvalitné autorizované servisy, ktoré pokrývajú všetky značky vozidiel na slovenskom trhu. Ďalšie úkony sú spoplatnené v zmysle rozsahu vozového parku, v priemere sa pohybujú od 9,90€ do 19,90€ bez DPH/vozidlo/mesiac. Všetky servisné úkony sú vykonávané v nami zazmluvnených servisoch.

Voči klientom máme individuálny prístup, nezávisle od počtu vozidiel. Radi sa postaráme aj o jedno auto, rovnako kvalitne ako o flotilu 50 áut.

Správu vozového parku rozumieme starostlivosť o riešenie poistných udalostí na vozidlách, zabezpečovanie dobrého technického stavu vozidiel, plnenie individuálnych požiadaviek klienta na prepravu vozidla. Zabezpečujeme tiež poistenie vozidiel, vykonanie technickej kontroly a pravidelný dozor nad stavom vozidla.

Z havarijného poistenia vieme poskytnúť náhradné vozidlo v zmysle zmluvných podmienok konkrétnej poisťovne

Zmluvným partnerom zapožičiavame vozidlá zapožičiavame vozidlá aj mimo poistnej udalosti.

Prenájom náhradného vozidla je plne hradený vďaka európskej legislatíve z povinného zmluvného poistenia vinníka. V prípade pripoistenia mobility z havarijného poistenia vieme poskytnúť náhradné vozidlo v zmysle zmluvných podmienok konkrétnej poisťovne.

Prenájom náhradného vozidla je hradený príslušnou poisťovňou vinníka dopravnej nehody. Na náhradné vozidlo má nárok jedine poškodená strana. Pokiaľ je náš klient vinníkom nehody, náhradné vozidlo mu poskytne priamo servis.